Середа, 23 Січня 2019, 12:03
Середа, 23 Січня 2019, 12:03
Ви увійшли як Гость | Група "Гости" | RSS

       Гришинський НВК

 

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Вчителю загальноосвітньої школи » 2014/15 навчальний рік

Виховна система класу "Вісім кроків у майбутнє"
[ Викачати з сервера (537.7 Kb) ] 24 Жовтня 2014, 22:56

З досвіду роботи класного керівника 9 класу Гришинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області Черкашиної Л. М.

ВИХОВНА СИСТЕМА КЛАСУ "Вісім кроків у майбутнє"

І. Сьогодні діти – завтра народ.  (В.Сухомлинський)

 

Людина формується і розвивається під впливом багатьох чинників: об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, незалежних і залежних від волі і свідомості людей.  Однак левова частка в цьому процесі належить саме школі, класному колективові, педагогам.

Ми живемо у час глобальних суспільних змін, глибокого осмислення життя. Та попри це, не викликає сумніву, що інтелектуальний і творчий потенціал держави значною мірою залежить від того, як школа організує процес навчання і виховання, і наскільки він виявиться ефективним.

Питання соціалізації особистості школяра, його адаптації до умов і завдань самостійного життя – це  найактуальніша проблема для нашого суспільства. Її обговорюють усі: освітяни, політики, письменники, художники, філософи... Адже  глибока  криза  цінностей, неготовність сучасного випускника школи протидіяти натиску зовнішнього, часто агресивного, світу серйозно загрожує майбутньому людства. Свідченням цьому стали наркоманія, алкоголізм, злочинність, прагнення до дармового комфорту, байдужість до оточуючих.

Там, за порогом школи, на вчорашніх учнів чекає непросте життя, і я, як класний керівник, повинна допомогти своїм вихованцям підготуватися до багатогранних життєвих ситуацій, навчитися бути гнучкими, цілеспрямованими і сильними, розуміти себе і інших, творчо підходити до вирішення проблем, навчитися товаришувати, любити, виживати у важкому сьогоденні і цінувати своє життя. Тому я поставила перед собою наступну проблему: «Створення цілісної системи виховання в класному колективі з метою соціалізації особистості шляхом впровадження активних форм і методів роботи». Працюючи вчителем понад 20 років, намагаюся використати всі можливості виховного простору для створення комфортних умов, що сприятимуть всебічному розвитку кожного вихованця. Активні форми організації виховного процесу дають стійкі результати, оскільки учні доходять до висновків в наслідок власної діяльності.

Досвід кращих шкіл України дає переконливі підстави для необхідності збереження і подальшого розвитку системного підходу до виховання. Не випадково в Державній національній Програмі «Освіта» і «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України» створення в кожній школі власної виховної системи розглядається як один з «основних шляхів реформування виховання». Закономірно, що з’являється бажання створити виховну систему в окремо взятому класі, і це є не тільки моїм суб’єктивним бажанням, але й необхідністю. Нині діюча, створена мною разом з моїми учнями виховна система класу – це скромний внесок у глобальний процес виховання особистостей (презентація досвіду). Це символічна крапелька роси, яка зможе збадьорити крижані дитячі душі, додати сили і впевненості малечі, застерегти від  необдуманого кроку під час вибору життєвої стежини. Механізм її реалізації полягає у роботі за такими напрямками:

1 крок до Закону:                                 «Я – громадянин України»;

2 крок до Батьківщини:                   «Я – господар на своїй землі»;

3 крок назустріч Знанням:                      «Я – творець своєї долі»;

4 крок назустріч Родині:                                  «Я – надія родини»;

5 крок до Моральності і Духовності:     «Я – справжня людина»;

6 крок до Праці:                                    «Я – майстер на всі руки»;

7 крок до Творчості і Дозвілля:            «Я – талановита людина»;

8 крок назустріч Спорту і Здоров’ю:         «Я – цінитель життя».

Гіпотеза виховної системи: виховання випускника – громадянина, патріота, освіченої людини, вільної, культурної, гуманної, здатної до саморозвитку особистості.

Учасники виховної системи: учні, класний керівник, батьки (родина), вчителі-предметники, дорослі, які беруть участь у виховному процесі.

Засоби виховання: виховна система класу.

Мета: виховання гармонійної, всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до самореалізації та адаптованої до життя у соціумі.

Завдання виховної ситеми:

 • утвердження принципів співпраці, формування вмінь роботи в команді, розвиток комунікативних навичок і культури міжособистісних відносин;
 • сприяння розумінню поняття «Я-Особистість», усвідомлення своєї ролі в класі, школі, громаді, суспільстві;
 • формування навичок приймати рішення, створення умов для вибору дитиною своєї світоглядної позиції;
 • формування ціннісних орієнтацій, розвиток особистісних якостей.

 

 

ІІ. Виховна система класу «Вісім кроків у майбутнє»

 

Для організації ефективного виховного процесу в класному колективі ми з учнями створили таке освітнє середовище, яке дозволяє організовувати різноманітні взаємодії між суб'єктами освітнього процесу (учнями, вчителями, батьками) і дає можливість дітям в повній мірі отримати позитивний соціальний досвід. Моя роль при цьому  значно розширилася, бо я стала не просто ініціатором пізнавальної взаємодії з учнями, а й організатором різних видів продуктивної діяльності дітей в плані особистісного розвитку, соціалізації. Змінилася і роль учнів. Вони виступають як повноцінні партнери, які співпрацюють з усіма суб'єктами освітнього середовища.

Основними принципами нашої виховної системи стали:

 • принцип поваги індивідуальності особистості;
 • принцип колективної діяльності і діалогу;
 • принцип розумної вимогливості та узгодження;
 • принцип вікового підходу;
 • принцип педагогічної підтримки;
 • принцип стимулювання самовиховання;
 • принцип зв’язку з реальним життям.

 

Моє бачення системи виховання особистості передбачає такі складники:

 • діагностико-корекційна діяльність класного керівника;
 • соціометричні дослідження;
 • прогнозування та організація виховної діяльності класного колективу з вирішення проблем соціалізації;
 • робота з батьками;
 • організація учнівського самоврядування;
 • аналіз досягнутих результатів.

 

Діагностичні дослідження є, безумовно, незамінними помічниками у плануванні моєї  роботи з класом. Визначення характерологічних особливостей, вольових якостей, ціннісних уподобань, мотивів навчання та інша інформація про особистість дитини дозволяє правильно обрати напрямки роботи в плані соціалізації і з колективом учнів, і з кожною дитиною окремо. Поряд із загальноприйнятими тестами з виявлення інтересів, вивчення рівня самооцінки і т. д., намагаюся використовувати нетрадиційні форми роботи. Одна з них має назву «Листи до себе».  Суть і головна ідея залишається незмінною з року в рік - мої учні пишуть листи самі собі на початку кожного навчального року у вересні.  Це незвично перший раз, та згодом захоплює учнів і стає доброю традицією класу. Підсумки цих особистісних пошуків ми підводимо на випускному вечорі і я кожному дарую на згадку «архівні матеріали» за кілька років (опис методики «Листи до себе» - додаток 1).

При плануванні виховної роботи з метою забезпечення цілісності та системності виховного процесу, упорядкованості роботи з класним колективом я визначила вісім основних ціннісних орієнтирів, тих самих символічних «кроків», які мають конкретні напрямки розвитку. Змістовне наповнення і форми роботи є такими, що, з одного боку, виконують задачі, поставлені перед класним керівником в плані виховання, а з другого – формують простір для здійснення дитиною самостійного вибору видів діяльності. Схематично нашу виховну систему можна подати так: 

Центральним об’єктом і суб’єктом системи є особистість учня. У процесі виховання використовуються урочні, позаурочні та позашкільні види діяльності, в тому числі індивідуальні, колективні, творчі, проектні форми організації роботи,  із залученням всіх агентів соціалізації, які утворюють соціальне середовище виховання. В основі системи воховання лежать вісім основних напрямків, зміст яких наступний:   

1 крок до Закону: «Я – громадянин України»

- передбачає формування громадянської компетентності, знання своїх прав, свобод, обов’язків, правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства, вироблення активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі.

Дітям подобається виступати у ролі дорослих. Тому саме  в рамках цього напрямку пройшов круглий стіл, де ми, як дорослі, створювали «Закони життя нашого класу», які згодом назвали Конституцією. Не менш цікаво пройшли правовий тренінг «Я маю право знати свої права» (розробка – додаток 2), виховна година  «Право на життя. Правила евакуації із приміщення школи». 

2 крок до Батьківщини: «Я – господар на своїй землі»

- має на меті формування почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні, а також виховання дбайливого, ціннісного ставлення до природи, почуття відповідальності за довкілля.

За час моєї педагогічної діяльності зробила висновки: без залучення учнів до громадсько-корисної роботи, пошуку, спілкування зі свідками історії важко формувати справжню особистість. Тому нашим надбанням з 6 класом є реалізований проект «Обличчя мужності», де учні розповідали про членів їх сімей, яким довелося із зброєю в руках захищати свою Батьківщину. Надовго в пам’яті залишиться екскурсія до столиці нашої країни – міста-героя Києва.

Як учитель-предметник, активно інтегрую питання виховання в навчальний процес. Як приклад, урок математики в 6 класі, надрукований в журналі «Математика в школах України» № 12(276) «Велика Перемога в математичних задачах» (розробка - додаток 3).

3 крок назустріч Знанням: «Я – творець своєї долі»

- передбачає формування відповідального ставлення до навчання, розуміння необхідності набуття якісних і глибоких знань для їх подальшого використання у житті. 

У цьому напрямку мені вдається ефективно поєднувати як класичні форми організації виховної роботи, так і інтерактивні. З неприхованою цікавістю учні приймали участь у конкурсі «Зустріч юних математиків», інтелектуальній грі «Математика - цариця наук», інтерактивній подорожі «Сім чудес України», з захопленням готувалися до презентації проекту «Світ моїх захоплень». З надзвичайною цікавістю сприймаються учнями заходи з використанням методик у формі подорожей, які дають можливість роз’вязувати важливі виховні задачі: усвідомлення ролі суспільства в житті людини, вміння швидко приймати рішення і не залишати друзів у біді, формування комунікативних навичок  тощо (Розробка діагностично-корекційної гри «Чарівний олівець» - додаток 4,  розробка гри-подорожі «Незаселений острів» - [2]).

4 крок назустріч Родині: «Я – надія родини»

- спрямований на усвідомлення цінностей соціального спілкування та засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

Родинно-сімейне виховання в усі часи відігравало важливу роль у вихованні підростаючого покоління. Я ж спробувала вдихнути в цю тематику нове життя. Оригінальною і цікавою вийшла виставка творчих робіт «Моя весела історія», де кожен мав можливість розповісти і показати фотографії пам’ятних подій своєї сім’ї. Сподобався учням тренінг із засвоєння основних положень існування щасливої родини «Мозаїка законів, за якими живе сім’я».

Невід’ємна ознака сьогодення – комп’ютер та ІТ технології. Результатом поєднання останніх з виховним процесом став проект «Моя перша книжка», в рамках якого діти створили міні-книжки: «Правила поведінки справжньої леді», «Правила поведінки справжнього джентельмена», «Про гостинність і гостей»,  «Співчуття – перший крок до людяності», «За здоровий спосіб життя» та інші.

5 крок до Моральності і Духовності: «Я – справжня людина»

- передбачає формування єдності моральної свідомості та поведінки, єдності слова і діла, наявності активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції, ціннісного ставлення до духовного надбання народу.

У цьому напрямку переді мною стоїть непроста задача створення умов для усвідомленого осмислення й застосування фундаментальних морально-етичних знань у повсякденному житті, що мають стати фундаментом для становлення гармонійної особистості. Стає в нагоді багатий місцевий ресурс: в селі є старовинна християнська церква Святої Покрови, пам’ятник загиблим воїнам, у школі діє музей села Гришине та музей нашошго славного земляка Двічі Героя Радянського Союзу К.С.Москаленка. Багато заходів організовуються сільським Центром культури і дозвілля,  і мої учні є не тільки постійними глядачами, а й учасниками виїзних агітбригад, концертів, свят. Потужним інструментом виступають суспільно-важливі проекти. З травня минулого року мої шестикласники захопилися роботою з пошуку інформації про своїх односельців, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. Результати поки що скромні, але вони надихають моїх юних дослідників на активну пошукову роботу.

6 крок до Праці: «Я – майстер на всі руки»

- має на меті формування в особистості розуміння значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

Питання організації профорієнтаційної роботи в школі ніколи не втрачало актуальності. Змінювалися лише форми й інструменти. Наряду із звичайними зустрічами, трудовими десантами, ми з учнями знайшли свій, особливий підхід, який втілився в циклі годин спілкування «Крок до праці».

7 крок до Творчості і Дозвілля: «Я – талановита людина»

-  передбачає розвиток творчих здібностей вихованців та вміння організувати свій вільний час, позитивного ставлення до внутрішнього творчого “Я” як себе особисто, так і оточуючих людей, формування емоційної культури.

На жаль, в сільській місцевості немає настільки широких можливостей для розвитку творчих здібностей дітей, як у містах, але в школі і в класі ми намагаємося створити макимально комфортні умови для розвитку обдарованих дітей. Шкільні концерти, виставки, відвідування музеїв,  участь у конурсах, змаганнях – то є неповний перелік заходів у рамках цього напрямку. Памятним був дослідницько-пошуковий мистецький проект «Пісня – душі криниця» (Розробка, – додаток 5)           

Особливе місце займають походи. Мій 6 клас не зовсім звичайний: в нашій команді 10 хлопців і 1 дівчинка. Тому тематику заходів доводится дещо корегувати. Останній, у вересні, був тематичним: «Багаття, його види та способи добування вогню» (фоторепортаж - додаток 6).

8 крок назустріч Спорту і Здоров’ю: «Я – цінитель життя»

-передбачає формування позитивного самоставлення до здорового способу життя,  ціннісного ставлення до себе.

Соціальне замовлення держави, зумовлене часом – здорова, корисна суспільству людина. А тому у нашому класі авторитетом користуються учні, які займаються футболом, волейболом, вправні в настільному тенісі. У місцевій газеті «Маяк» було вміщено розповідь про історико-спортивну гру, підготовлену нашим класом до Дня Збройних Сил України «З козаків візьмемо приклад», а з агітбригадою «Ні – шкідливим звичкам» мої вихованці виступили на обласному конкурсі агітбригад «Молодь обирає здоров`я» (фоторепортаж із обласного конкурсу-фестивалю «Молодь обирає здоров`я» - додаток 7). 

Вирішення проблем виховання дітей можливе лише за умови спільної праці педагогів і батьків. Родина – головний соціальний інститут, що відповідає за виховання особистості.  Тому у своїй діяльності приділяю значну увагу роботі з батьками. Індивідуальна робота (анкетування, тестування, бесіди, відвідування за місцем проживання) допомагає  якнайшвидше виявити здібності учнів, вивчити характер родинних взаємин, побутові умови проживання. Однією з головних умов успішної роботи вважаю залучення батьків до участі у справах класу. Тому організовую спільні дискусійні трибуни, проводжу лекції для батьків, години запитань-відповідей, а також проводжу заходи, підготуватися до яких діти можуть вдома тільки разом з батьками: виставка-фестиваль „Професія моїх батьків”, фотовиставка „Мій тато був солдатом”, створення класного фотоальбому „Я і моя родина”. 

 «Ми вже не діти, але ще й не дорослі» - ось та планета, населена одинадцятиликим «Я», де цікавий кожен підліток. Що я можу? Чим я цікавий? Чим корисний? Що таке «Я» для колективу, і що таке «колектив» для мене... Рішення даних проблем може знайти свій позитивний результат при добре налагодженій роботі, де головним важелем є організація самоврядування. Це потужний механізм впливу на кожного і на всіх, що дозволяє вирішувати питання самореалізації не тільки в рамках даного колективу, але і в цілій системі виховної роботи нашої школи, які, у свою чергу, дозволять підлітку надалі легко адаптуватися в мінливому,  часто непривітному житті дорослих людей.

У шкільному просторі цей зв'язок схематично відображено через структуру самоврядування (структура класної системи самоврядування - додаток 8).

ІІІ. Висновки. Учитель і учень ростуть разом.

Підводячи підсумки, можу з гордістю сказати, що я задоволена наслідками своєї роботи. Я щаслива, що обрала саме професію педагога, що маю можливість спілкуватися з дітьми. Я з радістю ділюся своїми ідеями з дітьми, і радію, коли бачу, як вони вбирають у себе всю інформацію, надану мною, настрій, який я несу їм, радість і щастя, яке мені хочеться розділити з ними. Виховна система класу «Вісім кроків у майбутнє» дає позитивні результати :

• зріс рівень згуртованості колективу;

 • покращились результати особистісного розвитку дітей;

• учні готові до самореалізації;

• сформувалося більш свідоме ставлення до державних законів і вимог суспільного життя;

• зросла кількість учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

• учні усвідомлюють свої права та обов’язки.

Активна участь класного колективу в різних позакласних та позашкільних заходах, безперечно, має важливе значення в майбутній соціальній адаптації моїх вихованців. Дружня підтримка, допомога, вболівання за свого товариша, гордість за його успіхи не тільки згуртовує колектив, а й спонукає менш активних учнів до участі в різноманітних заходах, гуртках, секціях. Порівняно з 5 класом кількість учасників конкурсів зросла.

 

Клас

Зайнятість учнів у гуртках

% від загальної кількості

5 клас, вересень 2013 року

1. Тютюнник Микола – музична школа, клас фортепіано.

2. Штицький Андрій – образотворче мистецтво;

це діти, які занесені до бази обдарованих учнів школи 

 

25%

6 клас, вересень 2014 року

1. Тютюнник Микола – музична школа, клас фортепіано.

2. Нагач Денис та Нагач Костянтин – індивідуальні уроки гри на баяні.

3. Штицький Андрій – образотворче мистецтво;

4. Гурток „Веселі нотки”: Кучеренко Володимир, Зварич Данило, Тодоров Нікіта,  Єрмакова Діана.

5. Спортивні секції: Вороний Вадим, Москальов Богдан, Кобець Владислав, Нагач Денис та Костянтин.

 

 

100%

Приємним є те, що поступово підвищується рівень вихованості учнів, який я щороку визначаю за структурною діагностикою рівня вихованості, розробленою методистом районного метод кабінету Каган С. Д. (додаток 11).

 

Порівняльна діаграма вираженості компонентів вихованості

 моїх учнів у 2013 та у 2014 роках

Ці невеличкі успіхи мого, уже четвертого, колективу вихованців не тільки стали свідками нашого зростання, уміння працювати колективно, цікаво, а й ще раз переконали мене, як класного керівника, у правильності обраного шляху. Попередні три випуски були неповторними і яскравими. Свята, конкурси, турніри, зустрічі, дослідницька робота – згадувати є про що, адже то було і моє життя. Результати роботи показують, що система використовуваних методів виховної взаємодії не тільки формує у учнів високі життєві цінності і сенси, але й забезпечує умови і можливості для безперервного саморозвитку. Кожен з моїх випускників є прикладом успішної самореалізації в житті для сьогоднішніх шестикласників.

 «Продовжуючи себе у своїх нащадках, ми творимо час», - писав Василь Сухомлинський. Не рветься зв’язок поколінь, тепліє на серці від думки, що моя праця не була марною. Майбутнє за нашими дітьми. Вони набагато досконаліші та мудріші  за  нас, бо мають  доступ  до  інформації, проте їм так бракує ще справжнього життєвого  морального досвіду. То ж допоможімо їм  у  навчально-виховному процесі, любімо їх незалежно від досягнень чи недоліків! Бо вони – сучасні діти, особистості, індивідуальності... Бо вони – діти нашої держави, її майбутнє.

Література і ресурси:

 1. Бех У. Особистісно орієнтоване виховання: шляхи реалізації. – К.: Рідна школа, 1999.– № 12, 2000. – № 1.
 2. Глубинная психология: учения и методики. Игры и упражнения для тренингов. [Электронный документ] (http://www.psyoffice.ru/4-0-3455.htm). Проверено 11.09.2014.
 3. Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність і поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів. – К.: Рідна Школа, 2004. – № 8-9.
 4. ГузеевВ.В. Инновационные идеи в современном образовании // Школьные технологии. –1997. – №1 – с 3-11.
 5. Гузеев В. В. Исследовательские проекты в практике школы // Бібліотека журналу «Директор школи». – Київ: 1998- №7- с 110-127
 6. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття. – Київ: «Райдуга», 1994.
 7. Загальна соціологія. Примуш М.В.  § 13.2. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи.   [Електронный документ]    (http://textbooks.net.ua/content/view/7228/46/). Перевірено 11.09.2014.
 8. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи//Бібліотека журналу «Директор школи». – 2002. – №1.
 9. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України. Наказ МОНмолодьспорт №1243 від 31.10.11 року[Електронный документ] (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/). Перевірено 11.09.2014.
 10. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – Київ: Освіта України, 2001.
 11. Позакласний час -  плюс. Впровадження інтерактивних методів виховання у практичну роботу школи// Бібліотека журналу «Позакласний час». – Київ: 2007 - № 10
 12. Позакласний час -  плюс. Вчимося жити у громадянському суспільстві// Бібліотека журналу «Позакласний час». – Київ: 2006, №3
 13. Позакласний час -  плюс. Сільська школа. Особливості організації виховного процесу// Бібліотека журналу «Позакласний час». – Київ: 2006,    №12.
 14. Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. — М.: Народное образование, 2001. – с 272..
 15. Регіональна програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес. – Донецьк: Донецький обласний ІППО, 2004.
 16. Романовська М. Б. Метод проектів у виховному процесі. – Харків: Ранок, 2007.
 17. Сериков В. В. Образование и личность. – М.: “Логос”, 1999.
 18. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям. – К.: Радянська школа, 1988.
Категорія: 2014/15 навчальний рік | Додав: L_Nik_:)
Переглядів: 4210 | Завантажень: 254 | Рейтинг: 5.0/5
Всього коментарів: 0
avatar
Календар
Пошук
Національна дитяча гаряча лінія


Наша кнопка

Гришинський НВК